1.TRHOVÉ HOSPODÁRSTVO                           

TRHOVÉ HOSPODÁRSTVO                                                                              

Vznik trhu                                                                                                                 

Typy ekonomík                                                                                                          

Úlohy štátu v ekonomike                                                                                          

Hospodárska politika štátu                                                                                        

Subjekty trhu                                                                                                             

Druhy trhu                                                                                                                           

Základné kategórie trhu                                                                                             

                                                   


Vznik trhu                                                                                                                 


                                                                                                                                                                            


Subjekty trhu                                                                                                             


Druhy trhu                                                                                                                           


Základné kategórie trhu