Skúška pozostáva z 25 otázok. Na jej vypracovanie máte potrebný čas. Správna je len jedna odpoveď.


Skúšku vykonávajte podľa termínu skúšky v AIS.

Ak sa prihásite na skúšku v Moodle a nebudete zároveň prihlasený na rovnaký termín v AIS považujem to za porušnie pravidiel.


Výsledok sa vám zobrazí v %. Udelenie známky je platné podľa študijného poriadku.


termíny skúšok:

22.12.2020 o 10:00

28.12.2020  o 10:00

4.1.2021  o 10:00

7.1.2021  o 10:00

11.1.2021 o 10:00

18.1.2021  o 10:00

2.02.2021 o 10:00

4.02.2021 o 10:00